KADINLARDA YÜKSEK TANSİYON

 

 

 

Hipertansiyon yada yüksek kan basıncı sıklıkla atar damarlarda daralma ile ilişkili bir durumdur. Bu daralma atar damar duvarına kanın aşırı bir güç ile pompalanmasına
 

 neden olur. Kalp ve damarların çok çalıştığının bir göstergesidir. Tedavi edilmezse hipertansiyon kalbin ileride hasar görmesine neden olacak kadar aşırı derecede çalışmasına neden olur. Örnek olarak kalp kası kalınlaşıp anormal çalışabilir (hipertrofi) veya genişleyebilir ve zayıf biçimde çalışır (dilate kardiyomiyopati). Beyin, gözler (retinopati) ve böbreklerde (nefropati) hipertansiyon nedeni ile hasara uğrayabilir. Hipertansiyonu olan hastalar kalp hastalıkları ve felç içinde artmış risk altındadırlar. Çoğu hipertansiyonlu hastanın tam olarak iyileşmesi mümkün değildir ancak ilaçlar ve diet ile hastaların büyük çoğunluğu tedavi edilebilir ve yüksek tansiyon kontrol altına alınabilir.
 
Hipertansiyon; hastalık kontrol merkezi verilerine göre ABD’de 6 yaş üzerinde toplam 50 miyon kişide (her 4 erişkinden birinde) görülen önemli bir sağlık sorunudur. Afrika kökenli Amerikalılarda özellikle daha fazla oranda görülmektedir. 65 yaş üzerindeki Amerikalıların üçte ikisinde teşhis edilen bir hastalıktır.
 
Amerikan kalp cemiyeti (AHA) 2002 kalp ve felç istatistik raporu doğrultusunda hastaların ancak üçte biri uygun tedavi görmekte olup %26’sı tedavi görmekte ancak istenen hedef kan basıncı düzeylerine ulaşamamaktadır. Hastaların %15’i tansiyon yüksekliğinin farkında olup tedavi görmemekte ve %30’luk kısmı ise hipertansiyonu olduğundan habersiz yaşamaktadır.
 

Kadında yüksek kan basıncı

Erkeklerde görülen bir hastalık olarak söylense de hipertansiyon eşit sayıda erkek ve kadını etkiler. AHA verilerine göre yüksek kan basıncı 1998 yılında 25 976 Amerikalının ölümü ile doğrudan ilişkilidir. Kadınlarda da hipertansiyon genel olarak belirtisiz seyreder tedavi ile kontrol altına alınabilir ancak tam iyileşmesi mümkün değildir. Kadınların tümü hipertansiyon riski açısından ve önlenmesinde yapılabilecekler açısından bilgilendirilmelidir.

Kalp yetersizliği olan kadınların üçte birinde kalp yetersizliği hipertansiyona bağlıdır.

Yaşla birlikte kan basıncı artar. 50 yaş üzerinde kadınların yarısında hipertansiyon mevcuttur. 55 yaş öncesi erkeklerde kadınlara oranla daha sık hipertansiyon saptanır. 55-74 yaş grubunda kadınlarda hipertansiyon hafif olarak daha sık görülürken 75 yaş üzerinde kadınlarda belirgin olarak daha fazla hipertansiyon mevcuttur.

Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda hipertansiyon 2-3 kat daha fazladır.

Kalp krizi geçiren kadınların kan basınçları düşürülürse 2. bir kalp krizine yakalanma riskleride düşer.

Hipertansiyon zenci kadınlarda genel kadın topluma oranla daha sık görülür.

Gebelik esnasında bazı kadınlarda ilk kez hipertansiyon saptanır. Önceden hipertansiyonu olanlarda ise hipertansiyon kötüleşir.

Seksüel disfonksiyon kadında hipertansiyona bağlı olarak görülebilir.

 

  

Hamileportal.com kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla içeriğini hazırlamaktadır. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz. Bu bilgiler şahsi tanı ve tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çıkarak ilaç tedavisine başlanmamalı ve tedavi değiştirilmemelidir. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

  Web Stats   Sağlık ve Tıp