KADINLARDA FELÇ SEBEPLERİ

 

 

 

Yüksek tansiyon hastaları üzerinde yapılan bir araştırma kadın hipertansif hastaların felç geçirme açısından erkeklere oranla daha şanslı olduğunu ortaya koydu.
 


Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Hipertansiyon Çalışma Grubu’nca uluslararası bir ilaç firmasının desteği ile Türkiye’de görülen inme (felç) sıklığının araştırıldığı, “Türkiye’de Hipertansif Hastalarda İnme Riski Araştırması” sonuçlandı.

Türkiye genelinde 7 bölgede, 22 il ve 39 merkezde yaklaşık 1,5 yılsüreyle dahiliye ve kardiyoloji uzmanlarına dağıtılan anket formları üzerinden yürütülen araştırmada, 7 bin 131 anket formundan Türkiye genelini yansıtacak şekilde 54 yaş üzerindeki 6 bin 790 hastaya ait bilgiler istatistiksel analiz yöntemiyle ele alındı.

İnme olasılılığını belirlemek için “Framingham Kalp Çalışması” ile hazırlanan ve tüm dünyada kabul göre “Hipertansif Hastalarda İnmeOlasılığı Cetveli”nin kullanıldığı araştırma, hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastası kadınların aynı hastalığa sahip erkeklere oranla daha şanslı olduklarını, ancak yine de tansiyonlarını kontrol altında tutma konusunda dikkatli etmeleri gerektiğini ortaya koydu.

TKD Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Giray Kabakçı, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, inmenin, dünyada kalp hastalıkları ve tüm kanser türlerinin toplamının ardından üçüncü en büyük ölüm nedeni olduğunu belirtti. Dünya genelindeki inmelerin üçte ikisinin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Kabakçı, inmeye bağlı ölüm oranının özellikle yaşlanan nüfus ve az gelişmiş ülkelerde sigara içme alışkanlığının artması nedeniyle 2020 yılında iki katına çıkacağının tahmin edildiğini kaydetti.

İNMEDE EN BÜYÜK RİSK HİPERTANSİYON
Prof. Dr. Kabakçı, inmeyi oluşturan değişik risk faktörleri bulunmasına karşın günümüzde tüm inmelerin yüzde 62’sinin hipertansiyon kaynaklı olduğunu bildirdi.

Türkiye’de 18 yaş üstündeki nüfusun yaklaşık üçte birinin hipertansiyonu bulunduğunu ve bu hastalığa kadınlarda daha fazla rastlandığını belirten Prof. Dr. Kabakçı, buna karşın araştırma sonuçlarının inme riski açısından kadınların erkeklere oranla daha şanslı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Kabakçı, “Türkiye’de Hipertansif Hastalarda İnme Riski Araştırması” ile hipertansiyonu olan kadın ve erkeklerde 10 yıllık inme riskinin araştırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Araştırma sonucunda, hipertansiyon hastalarının inme geçirme riski, Türkiye genelinde yüzde 17, erkeklerde yüzde 21, kadınlarda iseyüzde 15 olarak hesaplandı. İnme olasılığı gruplarının dağılımı cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların yüzde 50’sinin 10 yıllık inme olasılığının yüzde 10’dan daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna karşın erkeklerde yüzde 10’dan fazla 10 yıllık inme riski taşıyanlarınoranı yüzde 76’dır. Ancak, kadınlar açısından sevindirici sonuçlara rağmen kadınların bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor. Ülkemizde hareketsiz, şişman, şeker hastalığı olan ve sigara içen kadın sayısı giderek artıyor. Ayrıca kadınlarda yüksek tansiyonun kontrol altına alınma oranı erkeklere göre de daha düşük.”

“MUTLAKA KONTROL ALTINDA TUTULMALI”
Araştırmada, inme riskini belirlemek amacıyla olmasa da hipertansiyona yol açan etkenleri belirlemek için önemli risk faktörlerini de ele aldıklarını dile getiren Prof. Dr. Kabakçı, bunun sonucunda kalp damar hastalıklarının oluşumu için önemli risk oluşturan düşük yararlı kolesterol (HDL) düzeyinin en fazla Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da, “trigliserid” adı verilen kan yağı yüksekliğininde en fazla Güneydoğu Anadolu’da olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Buna karşın zararlı kolesterol (LDL) yüksekliğinin en az Akdeniz Bölgesi’nde görüldüğünün ortaya çıktığına dikkati çeken Prof. Dr. Kabakçı, şu bilgileri verdi:
“Bu farklılıklar muhtemelen beslenme alışkanlığından kaynaklanıyor. Yaşam tarzını ve beslenme alışkanlığını değiştirmek kolay olmayabilir. Ancak inme ve kalp hastalıkları için en önemli risklerden birisi olan yüksek tansiyon kontrol altına alınabilir. Bu nedenle her erişkin belli aralıklarla tansiyonunu ölçtürmeli ve kan basıncı yüksek olanlar hekimlerin verdiği ilaçları düzenli ve ömür boyu kullanmalıdır.”

  

Hamileportal.com kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla içeriğini hazırlamaktadır. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz. Bu bilgiler şahsi tanı ve tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çıkarak ilaç tedavisine başlanmamalı ve tedavi değiştirilmemelidir. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

  Web Stats   Sağlık ve Tıp